Alapítvány

2022 Euroguidance pályatanácsadói díj

Örömmel számolunk be arról, hogy a budapesti Szent Benedek Középiskolában megvalósított pilot programunkkal 2022 nyarán elnyertük az Euroguidance Pályatanácsadói Díjat.

A tanmenetbe illesztett pályaorientációs program során a középiskolás diákok pályaismereti, önismereti foglalkozásokon vesznek részt, kiscsoportban projektmunkát készítenek pályaérdeklődésükhöz kapcsolódóan. A gemifikált program során a diákok pontokat gyűjtenek egyénileg és csoportban valamennyi aktivitáshoz kapcsolódóan. 
A témahét során pontot ér a
beszélgetéseken, előadásokon, workshopokon és a pályaorientációs játékokban való részvétel, de a diákok pontokat szerezhetnek a vendégnapokat követő tudásfeldolgozó workshopon és a projektmunka prezentáció alkalmával is. Az osztályszinten legeredményesebb csapatok a félév végén jutalomban részesülnek, az ajándékokkal a diákok közösségi időtöltését támogatjuk.


BESZÉLGETÉS SZAKEMBEREKKEL

A moderált kerekasztal-beszélgetesek során minden alkalommal két rokon szakmaterületről, munkakörről beszélgetünk a meghívott vendégeinkkel. Ezt követően a diákok beszélgető partnert választanak maguknak és személyesen teszik fel saját kérdéseiket a szakembereknek.


SZAKMÁK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

Meghívott előadóink mindig egy-egy konkrét projekt kapcsán mutatják be a munkájukat vagy a cég / szervezet tevékenységét. Az előadóink felkészülését olyan témajavaslatokkal segítjük, amelyek ténylegesen segítik a fiatalokat a pályaválasztási döntésükben. A 25-30 perces előadást követően a diákok felhehetik a pályával és a karrierlehetőségekkel kapcsolatos kérdéseiket.


JÁTÉKOS WORSHOPOK

A játékos foglalkozások lehetőséget adnak arra, hogy a diákok kipróbálják magukat bizonyos feladathelyzetekben. A kipróbálás során fontos és értékes visszajelzéseket gyűjthetnek be a diákok arról, hogy mennyire passzol hozzájuk az adott pálya, a feladatokban tesztelhetik erősségeiket, beállítódásukat, gondolkodásmódjukat.


TORNATERMI AKTIVTÁSOK

A tantermekben zajló beszélgetésekkel, előadásokkal, workshopokkal párhuzamosan a tornateremben lehetőséget biztosítunk arra, hogy a diákok mozgásos aktivitáson keresztül is megismerhessenek különféle szakmákat.


PÁLYAORIENTÁCIÓS JÁTÉKOK

A diákok kiscsoportokban versenyezhetnek egymással és értékes pontokat gyűjthetnek össze az önkénteseink által vezetett játékokban. Az Akadálypálya, a Betűhajsza, a Kincskeresés és a szabadulószoba nevű játékaink is, mind-mind a pályaválasztás és a továbbtanulás tematikájára épül.


PÁLYABÖRZE

A munkáltatók standjainál a diákok megismerkedhetnek a szervezet tevékenységével, munkaköreivel, a szervezeten belüli karrierlehetőségekkel. A standnák kipróbálhatnak munkaeszközöket, teszteket tölthetnek ki és mindenféle kütyüket, ajándéktárgyakat szerezhetnek.


PÁLYAISMERETI KVÍZ

A nap végén a diákok tesztelhetik magukat, hogy mennyire voltak aktívak az eseményen, milyen tudást, ismereteket sikerült összegyűjteni a személyes beszélgetések, előadások során és a munkáltatók standjainál.


NYEREMÉNYEK

A program végén az osztályszinten legmagasabb pontszámot elérő, legaktívabb csapatokat ajándékokkal jutalmazzuk. Az első, második és harmadik helyezést elérő csapatok számára értékes ajándékokkal zárulhat a tanév.

Küldetésünk

Az alapítványi tevékenység során kiemelt célunk, hogy elérhetővé tegyünk a továbbtanulással és pályalehetőségekkel kapcsolatos ismereteket azon diákok számára is, akik társadalmi helyzetüknél fogva nem vagy csak korlátozott mértékben férnek hozzá azokhoz a legfontosabb ismeretekhez, ami sikeressé teheti őket az életben. 

Hogy programunk minél több fiatalhoz eljuthasson, keressük azokat a munkáltatókat, akik adományaikkal szívesen támogatnák társadalmi mobilitást segítő pályaorientációs programunkat. Bízunk abban, hogy esélyteremtő programunkkal boldogabbá és sikeresebbé tehetjük a most pályaválasztás előtt álló fiatalokat. 

Támogatóink: