Az önismeret és az érdeklődés szerepe a pályaválasztásban

Amikor arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen pálya, foglalkozás illik hozzánk a legjobban, akkor nem csak a szakmák világát kell feltérképeznünk, hanem önmagunkat is meg kell ismernünk. Az önismeret nem más, mint személyes tulajdonságaink, erősségeink, határaink, és viselkedésünk mozgatórugóinak ismerete. Az önmagunkról alkotott kép meghatározza pályaválasztásunkat, karrierutunkat és a későbbiekben szakmai elégedettségünket is.

Az önismeret fontos elemei a pályaválasztás szempontjából:

 • érdeklődési területek
 • képességek, személyes tulajdonságok
 • munkaértékek
 • munkamód
 • munkához való viszony (munkamotiváció)
 • célok

Ezeknek a területeknek az ismerete szükséges ahhoz, hogy saját jellemzőinket párhuzamba állíthassuk az egyes szakmák jellemzőivel. Pl.: Milyen kompetenciák szükségesek az adott szakmában – és én miben vagyok jó? Irodában vagy változatos helyszíneken kell dolgozni – én melyiket szeretném jobban? Elméleti vagy gyakorlati feladatokat kell végezni – én melyiket preferálom?
Pályaválasztásunk során azokból a foglalkozásokból válogatunk, ahol összeillést érzékelünk a szakmai elvárások és az önmagunkról alkotott kép között. Ez a kép pedig akkor lesz reális, ha minél több információval rendelkezünk. Önismeretünk alapját egyrészt saját tapasztalataink, élményeink, másrészt a környezetünk, a számunkra fontos személyek visszajelzései adják. Ez azt is jelenti, hogy önismeretünk fejleszthető, csak nyitottnak, fogékonynak kell lennünk.

Önismeretünk fejleszthető, de hogyan?

 • szakmai gyakorlatok, nyári munkák, önkéntes tevékenységek révén
 • önismeretet fejlesztő csoportfoglalkozások (készségfejlesztő tréningek, önismereti tréningek, pszichodráma csoportok) által
 • kérdőívek, önsegítő könyvek segítségével
 • mások visszajelzéseiből: a családtagokkal, kortársakkal, szaktanárral, pályaorientációs tanácsadóval történő beszélgetés útján

Az érdeklődés szerepe

Biztosan tapasztaltad már, hogy az érdeklődéssel végzett munkában „repül az idő”, kevésbé fáradunk el, mint az érdeklődés nélkül végzett cselekvésben. Ezért a pályaválasztás során elsődleges szempont, hogy érdeklődési körünknek megfelelő területet válasszunk.

A legfontosabb preferenciák gyakran már gyermekkorban megjelennek. Akit a természet, az élővilág érdekel, jellemző hogy már gyermekként is a bogarakat, növényeket vizsgálgatta nagyítójával vagy aki a műszaki dolgokhoz vonzódik, már óvodás korban kábelekkel, hosszabbítókkal akart játszani. Az évek múlásával érdeklődésünk egyre konkrétabbá, specifikusabbá válik. Tizennégy éves korban jellemző a 6-7 féle terület iránti érdeklődés, ez tizenhét-tizennyolc éves korban kezd letisztulni.
A tanulmányok, iskolai eredmények és a gyakorlati tapasztalatok a munka világáról (diákmunka, önkéntesség, szakmai gyakorlat) segítenek, hogy egyre konkrétabbá váljon az elképzelésünk. Az, hogy az érdeklődés mennyire tartós egy terület iránt, függ a lehetőségeinktől, környezetünktől: milyen tevékenységeket, sportokat, különórákat próbálhatunk ki, mennyire van lehetőségünk elmélyülni ezeken a területeken, és milyen gyakran űzhetjük pl. hobbinkat, mehetünk múzeumba stb. Jellemzően három-négy terület érdekli a fiatalokat a középiskola végén, melyből mindig kiemelkedik egy-két domináns érdeklődés.

Néhány kérdés, ami segít tisztázni érdeklődési körödet:

 • Mik a hobbijaid, milyen tevékenységeket végzel szabadidődben szívesen?
 • Milyen témájú cikkeket, honlapokat olvasol szívesen?
 • Milyen témájú videokat, podcastokat nézel?
 • Mik a kedvenc tantárgyaid és miért?
 • Milyen tevékenységeket végzel vagy végeznél örömmel akár hosszú távon is?
 • Mi az a tevékenység, munka, amit akkor végeznél, ha nem kellene pénzkeresettel foglalkozni?

Ha a képzés alatt mélyül az érdeklődésünk a választott pálya iránt, az jelzi, hogy jó irányba haladunk, jól választottunk. Ha viszont változik az érdeklődésünk, vagy elégedetlenek, motiválatlanok vagyunk, nehézségekkel küzdünk a tanulásban, akkor érdemes újra átgondolnunk lehetőségeinket, új célokat keresni és akár váltani.  Fontos megjegyeznünk, hogy ha széles körű az érdeklődésünk, az segíti több terület kombinálását, a több lábon állást, az alkalmazkodást a gyorsan változó munkaerőpiachoz.

Napjainkban fel kell készülnünk arra, hogy a pályaválasztás nem egyszeri döntés, hanem döntések sorozata, mely egész életünket végig kiséri, ezért számolnunk kell a gyakori választásokkal, váltásokkal. Folyamatosan lépést kell tartanunk a számunkra ideális, érdeklődésünkhöz és kompetenciánkhoz illeszkedő lehetőségekkel, foglalkozásokkal, munkakörökkel. Érdeklődésünkben kulcsfontosságú az új dolgokra, és a változásra való nyitottságunk. Ez lehet sikerünk egyik titka.

Kapcsolódó bejegyzések