Mit jelentenek pontosan a BA, BSc és az MA, MSc rövidítések?

A hazánkban 2005-ben bevezetett bolognai folyamattal jelentősen átalakult a felsőoktatás szerkezete, a hagyományos osztatlan képzési rendszert szinte teljes egészében felváltotta a többszintű egyetemi képzési rendszer, illetve azóta is folyamatosan vannak apró változások. A bejegyzésben összegyűjtöttük a képzési szintekhez kapcsolódó alapfogalmakat és rövidítéseket. 

A BA a Bachelor of Arts rövidítése, ami a művészeti, bölcsész és humán területekkel foglalkozó alapképzéseket jelöli. De a teljesség kedvéért: ide tartoznak a művészeti, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, gazdaságtudományi, jogi, közigazgatási, kommunikációs és pedagógiai képzések. A BSc a Bachelor of Sciences rövidítése, ami pedig a műszaki és a természettudományos területeket foglalja magában. Bővebben: ide sorolhatók a műszaki, informatikai, természettudományi, orvos- és egészségtudományi, illetve általában a sporttudományi és agrárképzések.

Ez alapján már könnyen kikövetkeztethető a mesterképzések két nagy területe is: az MA a Master of Arts, az MSc pedig a Master of Sciences képzési területeket jelöli.

A felvételi folyamat során azonban nem ezekkel az elnevezésekkel és rövidítésekkel fogtok találkozni, hanem a képzési szintekkel, aminek a rövidítéseit is érdemes ismerni az e-felvételi kitöltéséhez.

A képzési szintek elnevezései és rövidítései a felvi.hu-n:

  • alapképzés – A
  • mesterképzés – M
  • osztatlan mesterképzés – O
  • felsőoktatási szakképzés – F
  • szakirányú továbbképzés
  • doktori iskola

Az alapképzések képzési ideje 6-7-8 félév. A 7-8. félév során kötelező szakmai gyakorlatot teljesítenek a hallgatók, illetve ezeknél a képzéseknél ekkor kerül sor a szakdolgozat megírására is. A 2024 szeptemberi kezdéssel meghirdetett alapképzések listáját itt találod

A mesterképzések képzési ideje 2-4 félév. A főként gazdasági területen induló 2 féléves mesterképzések programjába nem csak az egyetemi tárgyak teljesítése számítható be, hanem releváns munkatapasztalat és munkahelyi képzés is. Illetve bizonyos képzések esetén az egyetem lehetővé teszi, hogy a hallgatók gyorsított ütemben, akár 2-3 félév alatt is meg tudják szerezni a mesterszakos diplomát. A tavaszi félévben meghirdetett mesterképzések listáját itt találod

Néhány egyetemi képzés esetén a képzés struktúrájából fakadóan fennmaradt a Bologna-rendszer bevezetése előtti osztatlan képzési forma. Az osztatlan mesterképzések 10-12 félévből állnak és olyan képzési területek tartoznak ide, mint a jogi, államtudományi, orvostudományi, művészeti, illetve agrárképzések. Az építészmérnöki képzés osztott és osztatlan képzési formában is indul. A 2024 szeptemberi kezdéssel meghirdetett osztatlan mesterképzések listáját itt találod.

* A Bachelor elnevezés egyébként a latin baccalaureus (babérkoszorús) szóból jön és azokat hívták így már évszázadokkal ezelőtt is, akik megszerezték a legalacsonyabb akadémiai fokozatot. A középkorban már működő egyetemeken a következő elérhető cím is a magister (mester) volt, ezután következhetett a doctor fokozat megszerzése.

Kapcsolódó bejegyzések