Mi a kredit és a kreditrendszer?

Ha a cél számotokra egy mesterdiploma megszerzése, akkor a teljes képzési idő alatt összesen 300 kreditpontot kell összegyűjtenetek a különféle kötelező és szabadon választható tantárgyak elvégzésével, de ugyanígy kreditpont jár a szakmai gyakorlat teljesítéséért, szakdolgozat írásért vagy éppen az államvizsga teljesítéséért. A kreditrendszer 2004-ben vált kötelezővé minden felsőoktatási intézményben, nézzük meg, mit is jelent pontosan és milyen célt szolgál.

A kredit gyakorlatilag a tanulással eltöltött időért jár a felsőoktatásban, 1 kreditpont kb. 30 tanulmányi munkaórának feleltethető meg. A kreditértékkel kifejezhető egy adott tantárgy súlya, fontossága adott képzésen belül. A legnagyobb kreditértéke a kötelező elméleti tárgyaknak van (5-6 kredit), a gyakorlati, illetve szabadon választható tantárgyak esetén alacsonyabb a megszerezhető kreditpontok értéke (2-4 kredit). 

Az alapképzésben összesen 180 kreditértékű tantárgyat kell elvégezni, míg a mesterképzésben 120 kreditet kell teljesíteni. A félévente ajánlott, megszerzendő kreditértéket 30 kreditben határozzák meg mindkét képzési szinten. Ennél több vagy kevesebb kreditet is teljesíthettek egy-egy félévben, de ennek egy szigorú minimuma és maximuma is van. Ha nem végeztek el megfelelő mennyiségű és kreditértékű tantárgyat félévente, akkor akár a tandíjmentességet is elveszíthetiket. Ha viszont túl sok tárgyat vesztek fel, akkor egy bizonyos kreditérték felett (ez általában az ajánlott 30 kredit 10%-a), fizetnetek kell az elvégzett tantárgyak után kreditenként pár ezer forintot.  

Fontos tudnivaló, hogy összefüggés van a tantágyak kreditértéke és a kalkulált ösztöndíj között, amit az ún. súlyozott átlag alapján állapítanak meg (a megszerzett érdemjegyet a tantárgy kreditértékével súlyozzák). Vagyis minél fontosabb egy tantárgy a képzés, szaktudás megszerzése szempontjából, annál fontosabb, hogy jó jegyet szerezzetek belőle! Gyenge tanulmányi átlag esetén akár az is előfordulhat, hogy elveszítitek a tandíjmentességet. 

A kreditrendszer ugyanakkor több szempontból is meglehetősen rugalmas: 

  • másik hazai egyetemen vagy külföldi ösztöndíjprogram során megszerzett tantárgyak kreditértéke beszámítható a diplomába
  • akár 1-2 félévvel korábban is befejezhetitek az alap-, illetve a mesterképzést (ez utóbbinál azért van erre nagyobb esély,  mert a mesterképzésen már nincs tantárgyi egymásra épülés)
  • ha az alapképzés előtt felsőoktatási szakképzést végeztek, akkor az itt megszerzett kreditpontok beszámításával akár 2-3 hónappal is le lehet rövidíteni az alapképzésben töltött időt

Ha a mesterdiploma megszerzése után bármikor úgy döntötök, hogy szeretnétek doktori (PhD) fokozatot szerezni, akkor a doktori iskolában eltöltött 6-8 félév során az elvégzett kurzusok mellett krediteket fogtok kapni a kutató és publikációs tevékenységért, a konferenciákon való részvételért, valamint az oktató munkában való részvételért is. 

Kapcsolódó bejegyzések