Milyen szabályai vannak a tandíjmentességnek?

Az első helyen a legtöbben állami ösztöndíjas képzésre jelentkeznek, de ha a magasabb felvételi pontszámmal fel is vesznek titeket ingyenes képzésbe, az nem jelenti azt, hogy a teljes képzés ideje alatt ebben a finanszírozási formában maradtok. Érdemes tehát előre tudni azt, hogy milyen esetben kerülhettek át költségtérítéses képzésbe, ahogy azt is, hogy milyen esetekben kötelezhetnek titeket arra, hogy az államilag finanszírozott félévek képzési költségének egy részét vagy teljes egészét visszafizessétek az államnak.

Az egyik fontos tudnivaló, hogy maximum 12 félévet tanulhattok állami ösztöndíjas formában (Á rövidítéssel jelöli a felvi.hu). Ez alól egyetlen kivételt képez a 6 éves általános orvos képzés, amit 14 félév alatt is el lehet végezni ingyenes formában. Ha ennél több időt töltötök a felsőoktatásban, – mert lassabban haladtok a tanulmányaitokkal vagy éppen két egyetemet is végeztek egyszerre államilag finanszírozott formában – akkor a további féléveket önköltséges formában tudjátok elvégezni (K rövidítéssel jelöli a felvi.hu). Ha azonban sikerül időben befejezni az egyetemet, akkor a megmaradt ingyenes félévekkel később bármikor szabadon rendelkezhettek. 

Az állami ösztöndíjas képzés nem azt jelenti, hogy automatikusan ösztöndíjat fogtok kapni, az ösztöndíj az első félév után csak megfelelő tanulmányi eredmény alapján jár, minél jobb az átlagotok, annál magasabb az ösztöndíj. 

A jó tanulmányi átlagra az állami ösztöndíjas hely megtartásához is szükség lesz. Minden felsőoktatási intézményben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat határozza meg, hogy milyen tanulmányi átlag felett maradhat ingyenes képzésen a hallgató (3–3,5 közötti átlagot szoktak megállapítani). Ugyanakkor minden intézményben tavasszal a tanév végén nézik azt is, hogy a hallgató a két utolsó félévében elvégezett-e átlagosan 30 kreditértékű tantárgyat (bővebben a kreditrendszerről itt). Ha valamelyik feltétel nem teljesül, akkor átsorolnak titeket költségtérítéses képzésre. 

Jó hír viszont, hogy az átsorolás történhet fordítva is! Ha önköltséges helyre vettek fel titeket, a tanév végén beadhattok átsorolási kérelmet. A megüresedett államilag finanszírozott helyekért ugyan többen versenyeztek, de kiemelkedő tanulmányi átlag esetén a rangsorolás mentén átsorolhatnak titeket állami ösztöndíjas képzésre. 

Megtörténhet az is, hogy rosszul választotok képzést, ami általában az első vagy második félévben szokott kiderülni. Ennek kapcsán fontos ismerni azt a szabályt is, hogy ha alapképzés esetén 2 félév után, osztatlan képzés esetén 3 félév után otthagytok egy államilag finanszírozott képzést és 1 éven belül nem kezdtek el másik egyetemet, akkor vissza kell fizetni a megkezdett félévek képzési díját. Az alapképzés 1 félév után, az osztatlan képzés 2 félév után még büntetlenül megszakítható, de sajnos ezek a félévek is csökkentik a felhasználható államilag finanszírozott féléveitek számát.

Gyakran előfordul az is, hogy elnyúlik a képzési idő, ezzel kapcsolatban fontos figyelni arra, hogy a tanulmányi időtök ne haladja meg a képzési idő másfélszeresét. Ha ennyi időn belül nem szereztek diplomát, akkor a teljes képzési díj felét vissza kell fizetnetek. Ha ezt a hallgató nem tudja vállalni, akkor kérvényezheti a visszafizetés helyett, hogy a képzési időt magyarországi munkahelyen “dolgozhassa le” (1 felsőoktatási félév 5 hónapnak minősül).

Ha a diploma megszerzése után külföldön szeretnétek dolgozni, fontos odafigyelni arra, hogy az államilag finanszírozott képzést követő 20 évben Magyarországon dolgozzatok annyi időt, amennyit a képzésben töltöttetek. Ha ez valamiért nem valósulna meg, akkor vissza kell fizetnetek a teljes képzés díját. Ha semmiképpen nem szeretnétek ennyi időt a hazai munkaerőpiacon tölteni, érdemes már a mesterképzés ideje alatt elhelyezkedni, mert az ez idő alatt végzett munka már beleszámít a hazai munkavégzésbe, illetve ha már valamennyit dolgoztatok itthon, akkor csak időarányosan kell a tandíjat visszafizetni. 

Kapcsolódó bejegyzések